Zemní práce

Zemní práce

Provádíme veškeré výkopové práce (výkopy inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, plynovod, optika, elektrika atd) terénní úpravy, výkop pro bazén, sklepy, drenáže, přesuny zeminy, retenční nádrže, vsakovací jímky, septiky, zemní práce na výstavbě komunikací a jiné. Jsme schopní také udělat menší demolice.  Kompletní přípojky pro RD (voda, plyn, kanalizace, elektro) včetně protlaků pod komunikací, řezání asfaltu, hutnění, napojení, zásyp.

Potřebujete se rychle na něco zeptat? Zavolejte nám +420 724 833 768

PO - PÁ 7:00 - 17:00 hod.